A A A

Wniosek o pracę

Zasadnicza informacja


Doswiadczenie zawodowe oraz ostatnie miejsce pracy


Nauka, poziom wyksztalcenia, szkolenia

Inne dane
Mozliwy termin podjecia pracy (dzien):


Czy wnioskodawca pali papierosy:
Tak Nie

Czy wnioskodawca nosi okulary:
Tak Nie

Czy wnioskodawca posiada prawo jazdy:
Tak Nie

Czy wnioskodawca posiada dodatkowe uprawnienia (jakie):
Tak NieDzieci (liczba):


Stan zdrowia wnioskodawcy:


Czy wnioskodawca ma padaczke:
Tak Nie

Czy wnioskodawca ma cukrzyce:
Tak Nie

Inne dane o stanie zdrowia:


Dane o wnioskodawcy dotyczace ostatniej pracy:


Inne dane ktre chcesz powiedziec o sobie:
Jlus G. S-270
Pll Plsson S-102
Stefnir S-28
rn S-31
Vefumsjn