Eldi

 HG hefur verið með fiskeldisstarfsemi frá árinu 2001 í Ísafjarðardjúpi, fyrst í þorski en nú síðar í regnbogasilung og laxi. Starfsemin er í dag rekin af dótturfélagi HG, Háafelli ehf. Á Nauteyri í Ísafjarðardjúpi er rekin landeldisstöð sem framleiðir seiði en miðstöð þjónustu við fiskeldið er í Súðavík.

Fyrirhugað er að sjókvíaeldið verði stundað á þremur árgangasvæðum í Ísafjarðardjúpi, þar sem ávallt verði eitt af svæðunum í hvíld í 6-9 mánuði á meðan fiskur er alinn á hinum tveimur. Það er til að lágmarka möguleg smit á sjúkdómum og laxalús á milli mismunandi árganga í eldi á hverjum tíma. Einnig mun sjávarbotn undir kvíastæðum hafa meiri tíma til endurnýjunar vegna lífræns álags sem stafar af eldinu.

Mikil þekking hefur áunnist meðal starfsmanna Háafells ehf. undanfarin ár á aðstæðum og umhverfi Ísafjarðardjúps með tilliti til fiskeldis og er unnið á þeim grunni í uppbyggingaráformum Háafells. Áhersla er lögð á að byggja eldið upp í þrepum með varúðarsjónarmið að leiðarljósi. Háafell hefur lagt til fjölmargar tillögur við stjórnvöld undanfarin ár svosem í umhverfis og heilbrigðismálum til þess að tryggja að aðstæður og rammi utanum greinina sé eins og best verður á kosið.

 

Saga fiskeldis HG

Unnið hefur verið að þróun og uppbyggingu fiskeldis innan fyrirtækisins frá árinu 2001. Í upphafi var fangaður villtur smáþorskur sem fóðraður var í eldiskvíum þar til honum var slátrað eftir 8 til 16 mánuði í eldi. Nokkrum árum seinna hófst aleldi á þorski þar sem smáseiði úr klöktum hrognum voru alin í landeldisstöð fyrirtækisins á Nauteyri við Ísafjarðardjúp. Þegar þau höfðu náð 100 til 200 g stærð voru þau flutt út í sjókvíar í Seyðisfirði og Álftafirði og alin þar í sláturstærð en fyrirtækið er með leyfi fyrir framleiðslu á 2.000 tonnum af þorski. Eftir mikið verðfall á þorski haustið 2008 brugðust rekstrarlegar forsendur fyrir þorskeldinu og undirbúningur fyrir eldi laxfiska hafinn. Í upphafi árs 2016 var síðasta eldisþorskinum slátrað en í lok sama árs hófst slátrun á fyrsta regnbogasilungnum. Frá árinu 2011 hafa verið í umsóknarferli leyfi fyrir framleiðslu á 7000 tonnum af regnbogasilung og laxi. Vorið 2020 er áformað að setja fyrstu laxaseiðin í sjókvíar í Álftafirði.