Tíðindi

miðvikudagurinn 19. desember 2001

Gæðaverðlaun Coldwater Seafood Corp. í Bandaríkjunum

Bolfiskvinnsal H-G hf. í Hnífsdal fékk í dag afhent gæðaverðlaun Coldwater Seafood Corp. í Bandaríkjunum.

Verðlaunin eru veglegur skjöldur sem veittur er fyrir góðan stuðning og vöruvöndun við framleiðslu á afurðum fyrir Coldwater árið 2001. Af landfrystum afurðum  H-G hf. er Bandaríkjamarkaður mikilvægasti  markaður fyrirtækisins og því ánægjuleg viðurkenning  fyrir starfsmenn bolfiksvinnslunnar sem lagt hafa sig fram við framleiðslu afurðu af mjög jöfnum og góðum gæðum.
miðvikudagurinn 19. desember 2001

Þorskeldisverkefni

H-G hf. hefur staðið að þremur tilraunaverkefnum er snúa að þorskeldi á árinu sem er að líða. Einu verkefnanna er að ljúka, hin tvö verða áfram í gangi á næsta ári.

Fóðurverkefni á Skutulsfirði

Verklegum hluta þorskeldisverkefnisins á Skutulsfirði lauk nú í byrjun desember með slátrun á rúmlega 3.000 þorskum. Í verkefninu voru bornar saman mismunandi fóðurgerðir við áframeldi á þorski, þ.e. tilbúið votfóður, þurrfóður og loðna/síli. Unnið er að úrvinnslu niðurstaðna, en ásamt H-G hf voru Ketill Elíasson, Hafró, Rf, Háskólinn á Akureyri og Fóðurverksmiðjan Laxá hf. aðilar að verkefninu

 

Áframeldi á Álftafirði

Nú í byrjun vikunnar var slátrað úr eldiskví H-G hf á Álftafirði um 15 tonnum af þorski úr áframeldi. 15.000 þorskar voru veiddir í snurrvoð í júlímánuði og færðir í eldiskví á Álftafirði. Veiðar og meðhöndlun á lifandi fiski hefur gengið vel og vöxturinn á þorskinum í áframeldinu hefur verið í samræmi við væntingar. Fiskurinn hefur verið unninn í bæði ferskar -og frystar afurðir og hafa viðbrögð kaupenda erlendis verið góð. Áætlað er að slátrað magn úr kvínni verði komið í 60 tonn fyrir vorið. Áformað er að halda hluta af fiskinum áfram í eldi í vetur og fylgjast með hvernig fiskurinn og kvíin fer með sig yfir erfiðasta tíma ársins.

 

Þorskseiðaeldi

Snemma í haust hóf fyrirtækið eldi á þorskseiðum sem klakið var út í tilraunaeldisstöð Hafró á Stað í Grindavík. Seiðin voru um 12 gr. í október og eru þau alin í kerjum á landi og er áætlað að ala þau í sláturstærð.

Á þessu fyrsta ári hefur mikilvæg reynsla og þekking byggst upp innan fyrirtækisins sem koma mun til góða í framtíðinni, bæði hvað varðar veiðar og meðhöndlun á lifandi þorski, eldistækni og markaðsmálum kældra afurða.


þriðjudagurinn 19. júní 2001

Áframeldi Þorsks

Þorskur vigtaður og merktur.

Í dag var lokið við að vigta og merkja þorsk í þremur eldiskvíum á Skutulsfirði, Verkefnið er unnið af starfsmönnum Hraðfrystihússins-Gunnvarar og Katli Elíassyni í Bolungarvík í samvinnu við Hafrannsóknarstofnun á Ísafirði, Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins á Ísafirði, Háskólann á Akureyri og Fóðurverksmiðjuna Laxá. Markmið verkefnisins er að þróa votfóður með það að markmiði að lámarka fóðurkostnað, Rannsaka áhrif fóðurgerðar á vöxt og að leggja mat á hagkvæmni þorskeldis. Verkefnisstjóri er Kristján G. Jóakimsson.
þriðjudagurinn 12. júní 2001

Metveiðiferð

Júlíus slær fyrri met

Júlíus Geirmundsson er á landleið úr metveiðiferð. Áætlað aflaverðmæti í þessari veiðiferð sem hófst 16. maí er rúmar 160 milljónir. Veiðiferðin hefur staðið í 24 sólarhringa sem gerir um 6,7 milljónir á sólarhring að jafnaði. Mánudaginn 28. maí létti Júlíus á sér í Reykjavík. Aflin um 600 tonn upp úr sjó af grálúðu fékkst út á “Torgi”.
mánudagurinn 26. mars 2001

Aðalfundur 24. mars 2001

Niðurstöður aðalfundar Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf, laugardaginn 24. mars 2001


Mættir voru á fundinn hluthafar 84,29% hlutafjár.

1. Kosning stjórnar og varastjórnar:

Tillaga um menn í aðalstjórn var samþykkt:
Ágúst Kr. Björnsson
Elías Ingimarsson
Gunnar Jóakimsson
Kristján G. Jóhannsson
Þorsteinn Vilhelmsson

Tillaga um einn mann í varastjórn var samþykkt:
Brynjólfur Bjarnason.

2. Kosning endurskoðanda:
Tillaga um Þorvarð Gunnarsson, Deloitte & Touche var samþykkt.

3. Tillag um greiðslu arðs var samþykkt.
Aðalfundur Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf haldinn 24. mars 2001 samþykkir að greiða 10% arð vegna ársins 2000 en vísar að öðru leiti til ársreiknings um ráðstöfun hagnaðar. Viðskipti með hluti án arðs hefjast 25. mars 2001 samþykki fundurinn tillöguna.

4. Tillaga um þóknun til stjórnarmanna og endurskoðenda var samþykkt. Tillaga um að þóknun til stjórnarformanns verði krónur 800.000, krónur 400.000 til meðstjórnenda og kr. 200.000 til varastjórnarmanns. Endurskoðand samkvæmt framlögðum reikning.

5. Tillaga um að stjórn félagsins fá heimild til kaupa á eigin hlutum var samþykkt. Stjórn félagsins er veitt heimild til kaupa á eigin hlutum í félaginu í samræmi við ákvæði 55. gr. hlutafélagalaga. Gildir heimild þessi til handa stjórn í átján mánuði frá samþykki hennar og heimilar stjórn kaup á hámarki 10% hlutafjár í félaginu. Stjórn félagsins er ekki heimilt að greiða lægra verð fyrir hlutina en nemur 80% af skráðu verði á Verðbréfaþingi Íslands hf og ekki hærra verði en 10% hærra en skráð verð á Verðbréfaþingi Íslands hf.

Á stjórnarfundi sem haldinn var strax að loknum aðalfundi var Þorsteinn Vilhelmsson kosinn formaður stjórnar og Kristján G. Jóhannsson varaformaður.

Framkvæmdastjóri sagði í ræðu sinni á fundinum meðal annars. Miðað við óbreytta starfssemi og líkar ytri aðstæður mun fyrirtækið skila hlutfallslega svipaðri framlegð og á síðastliðnu ári og verða gert upp með hagnaði á yfirstandandi ári.