Wniosek o pracę

Umsókn í fiskvinnslu | Work application

 
Zasadnicza informacja
Doswiadczenie zawodowe oraz ostatnie miejsce pracy
Nauka, poziom wyksztalcenia, szkolenia
Inne dane
  • Czy wnioskodawca pali papierosy:
  • Czy wnioskodawca nosi okulary:
  • Czy wnioskodawca posiada prawo jazdy:
  • Czy wnioskodawca posiada dodatkowe uprawnienia (jakie):
  • Czy wnioskodawca ma padaczke:
  • Czy wnioskodawca ma cukrzyce: